Webinar 31 maart

Op 31 maart 2022 vond er een netwerkbijeenkomst plaats, waarin kennisdeling tussen mbo-scholen en gemeenten centraal stond. Er was ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, goede voorbeelden te delen en aan te geven waar je als school of gemeente tegenaan loopt. Aan de hand van de verschillende dimensies in de transitie van school naar werk vonden er verschillende themasessies plaats.

Op deze pagina vindt u de presentaties die in zowel het plenaire gedeelte als in de themasessies zijn gegeven. Daarnaast vindt u de tekeningen die tijdens de bijeenkomst zijn gemaakt door Suus van den Akker.

Programma netwerkbijeenkomst ‘Van School naar Werk’ op 31 maart 2022

Hier vindt u het programma van de netwerkbijeenkomst van 31 maart.

Plenaire presentatie van Jan Raaijman over Van Opleiding naar Werk

Jan Raaijman heeft een presentatie gegeven over de overgang van opleiding naar werk voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte. Hierin kwamen onder andere de verschillende dimensies bij de overgang van opleiding naar werk aan bod.

Themasessie 1: Hoe zorg je voor één doorlopende LOB-lijn vanaf de start van de opleiding tot aan het doorstromen naar werk

Sharonne de Weger heeft gepresenteerd hoe het Grafisch Lyceum Rotterdam zorgt voor een doorlopende LOB-lijn van de opleiding tot het doorstromen naar werk.

Themasessie 2: Hoe richt je nazorg concreet in

Het REA College heeft 4 MBO scholen begeleid bij de procesinrichting van de transitieroute (begeleiding en nazorg) en deelt deze aanpak waarin de verschillende taken en verantwoordelijkheden op basis van een stroomschema beschreven zijn. Zowel de positieve als minder goede ervaringen worden besproken.

Themasessie 4: Voorbereiden van naadloze aansluiting BPV naar werk

Hoe kun je vanuit de BPV een naadloze overgang maken van opleiding naar werk en wat heb je hiervoor nodig? In mei komt het handboek BPV voor studenten met extra ondersteuningsbehoefte uit waarin allerlei praktische tips staan over de begeleiding van studenten die iets extra’s nodig hebben tijdens de BPV.

Themasessie 5: Jobcoach in de school

Ervaringen uit de praktijk van een jobcoach over de inbedding en aanpak.

Themasessie 6: Matchingstafel

Een aanpak in de Achterhoek waarbij er door samenwerking tussen gemeenten, WSP en de MBO instelling studenten worden gematcht op vacatures.

Themasessie 7: Een oriëntatietraject om werkervaring op te doen

In Zoetermeer wordt een oriëntatietraject opgezet. Dit in samenwerking met de uitzendbureaus waarbij studenten werkervaring opdoen bij diverse werkgevers.

Themasessie 8: Inzet van praktijkleren bij de eerste baan

Ingrid Leijgraaff heeft gepresenteerd hoe praktijkleren kan worden ingezet bij de eerste baan.

Themasessie 9: Samenwerking scholen, RMC en gemeenten in de regio

Wat is een goede manier voor scholen, RMC en gemeenten om met elkaar samen te werken? Hoe is het beleid rondom de overgang naar werk en rondom studenten met een ondersteuningsbehoefte ingericht in de regio?

Themasessie 11: Hoe meet je de effecten van de regionale aanpak?

Jan Raaijman heeft een presentatie gegeven over de maatschappelijke kosten en baten van extra ondersteuning in de overgang van opleiding naar werk.

Samenvatting 31 maart in tekeningen van Suus van den Akker

De bijeenkomst is samengevat in een aantal tekeningen van Suus van den Akker. Deze kunt u hier downloaden.

Aanmelden scan

Overtuigd van onze scan?
Meld je dan snel aan voor een afspraak!