Over Van Opleiding naar Werk

De overgang van opleiding naar werk is niet voor elke jongere makkelijk of vanzelfsprekend. Organisaties doen los van elkaar goed werk. MBO-instellingen leveren goed uitgeruste mensen met een waardevol diploma af. Gemeentes bieden extra hulp voor groepen die dit nodig hebben. Maar er is nog te weinig aandacht voor de jongere en de overgang van opleiding naar werk. Hierdoor vindt lang niet iedereen snel en soepel een passende baan.

Zo begon het

Dat moet anders. Daarom zijn in 2021 FNO-Geestkracht, KBA-Nijmegen, Ingrado, REA College, Graafschap College en ECIO aan de slag gegaan om kennis, inzichten en tools te verzamelen en te delen rondom de overgang van opleiding maar werk voor MBO-studenten die extra ondersteuning nodig hebben. Zo ontstond Van Opleiding naar Werk.

Wat is ons doel?

Van Opleiding naar Werk wil MBO-instellingen, gemeenten en bedrijven bij de uitvoering van hun activiteiten van opleiding naar werk ondersteunen. We werken toe naar een structurele en planmatige aanpak van de ondersteuning aan deze jongeren. Hierbij hebben we oog voor alle fases in de loopbaan van de student. En helpen we organisaties verder te kijken dan hun eigen stukje in de keten.

Deze integrale aanpak biedt het meeste toegevoegde waarde voor jongeren:

  • Ze zijn in staat betere loopbaansuccessen te behalen
  • Ze kunnen zich beter persoonlijke ontwikkelen
  • Ze leveren een waardevolle bijdrage aan de maatschappij

Hoe pakken we dit aan?

Om dit doel te bereiken kiezen we voor een brede aanpak:

  • Kennisdeling: wie bieden een plek waar regio’s, scholen en gemeenten hun kennis en ervaring met elkaar kunnen delen: het Kennisplein. Je vindt er voorbeelden en good practices van verschillende instellingen. Ook organiseren we bijeenkomsten waarin mbo-instellingen, gemeenten en andere arbeidsmarktpartners kun kennis met elkaar kunnen delen.
  • Zelfanalyse: we bieden organisaties een analyse van hun aanpak om jongeren van opleiding naar werk te helpen. MBO-instellingen, gemeenten en andere arbeidsmarktpartners krijgen met deze scan inzicht wat er goed gaat in de aanpak en wat beter kan. Een handig hulpmiddel om je werkwijze en beleid verbeteren en meer regionale partijen erbij te betrekken.
    Wil je snel inzicht in de aanpak van jouw organisatie? Doe dan de quick scan.
  • Advies en ondersteuning: na de zelfanalyse kijken we met organisaties welke stappen ze kunne zetten om jongeren beter te ondersteunen bij de overgang van opleiding naar werk. We bieden tips en tricks, hebben kennis van good practices uit andere regio’s en ondersteunen bij het waarmaken van ambities.
Is je vraag niet beantwoord? Je kan altijd contact met ons opnemen, via de contactpagina. Naar contact