De Transitieroute maakt voor jongeren die meer ondersteuning nodig hebben een verbinding tussen de (eind)stage en de arbeidsmarkt. Mbo-instelling Het Rijn IJssel ontwikkelde hiervoor een stroomschema. Met dit schema help je studenten in 8 stappen van stage naar werk.

 

Hoe werkt het?

Er zijn in de Transitieroute 8 processtappen om de taakverantwoordelijkheid binnen de onderwijsinstelling transparant te maken. En om een uniforme werkwijze breed te borgen:

  • Stap 1: studenten in beeld brengen
  • Stap 2: selectie
  • Stap 3: van school naar werkgesprek voeren
  • Stap 4: van school naar werkplan maken
  • Stap 5: een (eind)stage vinden en begeleiden
  • Stap 6: opleiding afronden
  • Stap 7: ondersteuning bij het vinden van werk
  • Stap 8: ondersteuning bij het behouden van werk

De begeleiding stopt wanneer de student duurzaam werk heeft gevonden. 

Deze 8 stappen zijn uitgewerkt in dit stroomschema:

Meer weten? 

Wil je hiermee aan de slag? En heb je vragen over hoe je dit schema goed toepast? Neem contact op met Het Rijn IJssel

Ad Meeuwsen
a.meeuwsen@rijnijssel.nl
(06) 43 42 53 69