Er is binnen mbo-instellingen en gemeentes – dankzij extra middelen en subsidie – steeds meer aandacht voor nazorg van studenten. Hoe zet je die middelen goed in in je organisatie? Met deze tips kun je aan de slag.

 

Steeds meer aandacht voor nazorg

Scholen maken met npo-gelden steeds meer plannen om studenten beter te begeleiden van opleiding naar werk. Ook gemeentes krijgen extra middelen om jongeren te helpen die met werkloosheid bedreigd worden. Een mooie ontwikkeling, maar hoe zet je die middelen optimaal in? Welke keuzes maakt jouw school of gemeente? Wat kan daar nog beter? 

 

Wat kun je doen?

Het is goed om hier binnen je organisatie duidelijke afspraken over te maken. Hoe pak je dit aan?

 • Bundel je krachten met je collega’s. Zo kun je taken verdelen en creëer je draagvlak
 • Zorg ervoor dat je collega’s goed uitgerust zijn om jongeren met ondersteuningsbehoefte te kunnen helpen. Door signalen van jongeren te herkennen, het gesprek aan te gaan en passende loopbaanondersteuning en begeleiding te bieden. Het is mooi als je dat bij elke medewerker kunt bereiken. Maar je kunt er ook voor kiezen om een aantal medewerkers te selecteren met de juiste competenties die ook echt oog hebben voor deze doelgroep. En met hen aan de slag gaan.
 • Zorg ervoor dat je duidelijke afspraken maakt over de werkverdeling:
  – Wie krijgt extra uren?
  – Aan wie wordt gerapporteerd?
  –  Hoe zorg je voor voldoende overleg en afstemming?
  – Wie is wanneer verantwoordelijk ?

Hoe pak je dit aan? Tips en tools

Mbo-instelling Het Rijn IJssel ontwikkelde voor de transitieroute van eindstage naar werk een handig stroomschema. Hiermee help je studenten in 8 stappen van stage naar werk.

 

Bekijk het stroomschema