De zorg voor studenten in overgang naar werk ligt niet bij 1 partij. De mbo-instelling, gemeente, UWV, Werkgeversservicepunt, werkgevers en andere partijen moeten deze overgang samen goed laten verlopen. Hoe gaat dit in jouw regio? Is iedere partij betrokken? Lees hoe je dit aanpakt. 

 

Stel een sociale kaart op

Een handig startpunt voor de regionale samenwerking is het opstellen van een ‘Sociale kaart Werk’. Dit is een handig hulpmiddel waarmee je de gegevens van alle partijen verzamelt die een rol kunnen spelen of al betrokken zijn in het proces van school naar werk. 

Beschrijf in deze sociale kaart van iedere organisatie:

 • Wie aanspreekpunt is
 • Voor welke activiteiten en ondersteuning zij aanspreekbaar zijn
 • Welke afspraken er zijn gemaakt om hen te betrekken

 

Bespreek vooraf duidelijk wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft. Zodat iedereen die goed kan vervullen.

Wil je meer weten of ondersteuning bij het maken van een sociale kaart? Wij helpen je graag.

 

Geef MBO-jongeren extra aandacht in actieplan Perspectief op werk

Om meer mensen aan het werk te krijgen en houden heeft elke regio een actieplan ‘perspectief op werk’. Daarin is beschreven welke activiteiten voor welke doelgroepen samen worden aangepakt. Denk hierbij aan:

 • Activiteiten van sociale werkbedrijven
 • Leerwerkloketten
 • Regionale mobiliteitsteams

 

Wil je dat MBO-jongeren niveau 3 en 4 de juiste hulp krijgen van opleiding naar werk? Zorg ervoor dat jouw activiteiten voor die groep zoveel mogelijk aansluiten bij de ambities en afspraken in deze arbeidsmarktregio’s. Bespreek met hen hoe je hierin kunt samenwerken.  

 

Maak een kosten/batenanalyse

Hoe je kwetsbare jongeren helpt van opleiding naar werk is in elke situatie anders. Je zult daarbij de investering moeten afwegen tegenover de baten. Dit kun je doen met een maatschappelijke kosten/batenanalyse (MKBA). Met de MKBA maak je per school en per regio een goede afweging over de betaalbaarheid van de investeringen die nodig zijn om de juiste ondersteuning aan jongeren te bieden.

 

Hoe pak je dit aan? Tips en tools

Wil jij de overgang van opleiding naar werk voor jongeren goed laten verlopen door optimale samenwerking in je regio? Deze sites en tools kunnen je helpen:

 • Aanpak perspectief op werk: Werkgeversorganisaties, gemeenten, UWV, MBO-Raad en de ministeries OCW en SZW hebben met de intentieverklaring Perspectief op Werk de arbeidsmarktregio’s opgeroepen om een gezamenlijk regionaal actieplan te formuleren, waarbij de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt optimaal worden benut.
 • Leerwerkloket: Het Leerwerkloket helpt en adviseert werkenden, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken. Je kunt er terecht met vragen over omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten
 • Regionale mobiliteitsteams bieden hulp aan werkgevers en werknemers die met werkloosheid worden bedreigd voordat ze in een uitkering belanden. Dat geldt ook voor mensen die zich bij de gemeente melden voor een bijstandsuitkering.
 • Actieplan Achterhoekse jongeren: een actieplan gemaakt door scholen
  LerenWerkt, het UWV en gemeenten. Dit maatwerkpakket helpt jongeren die extra steun nodig hebben.