De stage is misschien wel de belangrijkste fase van de mbo-opleiding. Hoe zorg je ervoor dat de stage goed aansluit bij de verdere loopbaan van studenten? En welke middelen kun je hiervoor inzetten? Wij zetten het voor je op een rij.

 

Waarom is een stage zo belangrijk?

Tijdens de stage brengen jongeren wat ze geleerd hebben tijdens de opleiding in de praktijk. Ze ontdekken:

  • Wat het betekent om onderdeel te zijn van een arbeidsorganisatie
  • Hoe het voelt om samen met collega’s aan de slag te gaan
  • Of het type werk en bedrijf bij hen past

 

Voor jongeren met extra ondersteuningsbehoefte kan de stage ook moeilijk zijn: niet elk stagebedrijf houdt (voldoende) rekening met hun wensen en behoeftes. Schoolt voelt vaak als beschermde plek en dat veilige gevoel valt tijdens een stage vaak weg. Soms kan dit voor problemen zorgen. 

 

Wat kun je doen?

Hoe zorg je dat deze jongeren zo goed mogelijk ondersteund worden? Zodat ook voor hen de stage een goede opstap is naar een eerste baan? 

 

1 – selectie van potentiële stagebedrijven
Het is goed om als school te beschikken over een ruim netwerk van stagebedrijven die bereid en in staat zijn extra begeleiding en ondersteuning te geven als dat nodig is. Doe hiervoor inspiratie op bij:

 

  • borispraktijkloket.nl: met tips en tools en een overzicht van bedrijven die zich al bij SBB hebben gemeld
  • https://ion-netwerk.nl/: deze en andere lokale en regionale netwerken van maatschappelijk verantwoorde ondernemingen zetten zich in voor een meer inclusieve samenleving. En staan vaak open om jongeren met extra ondersteuningsmogelijkheden kansen te geven
  • Gebruik ook het eigen netwerk van studenten. Vaak kennen jongeren zelf ook geschikte bedrijven waar ze al een band mee hebben. Bijvoorbeeld omdat een familielid er werkt

 

2 – match tussen student en stagebedrijf
Zorg ervoor dat je vooraf weet van studenten welk type bedrijf goed bij ze past. Koppel dat aan de mogelijkheden die je hebt. Soms kun je hiervoor hulp krijgen van een stagecoach of jobcoach. Dit is iemand die veel kennis heeft van bedrijven in de buurt. En jongeren kan ondersteunen bij het vinden van een passende stageplek.

 

Hoe schakel je op tijd een jobcoach in?

 

3 – goede communicatie over wensen en mogelijkheden

Bedrijven vinden het vaak prettig om voor de stage meer te weten over de achtergrond van hun stagiair. Zo kunnen ze hier tijdens de stage rekening mee houden. Het is aan de student zelf om dit te delen. Dit vraagt om goede communicatie vooraf en tijd en aandacht van de stagecoördinator. 


Doe hiervoor inspiratie op uit het boek van Anita Hubner over omgaan met het stigma op psychische aandoeningen 

 

4 – Begeleiding tijdens de stage
Bij jongeren met extra ondersteuningsbehoefte is het nodig om de vinger aan de pols te houden tijdens de stage. Zorg voor extra begeleidingsmomenten en bouw tussentijdse evaluaties in. Zo voorkom je dat problemen uit de hand lopen en kun je beter bijsturen. Maak hierover duidelijke afspraken met de student en het stagebedrijf.

 

 

5 – Afronding met aandacht voor arbeidsmarktkansen
Schenk aan het eind van de stage met de stagiair en het stagebedrijf aandacht aan de toekomstmogelijkheden van deze jongere. Bespreek met elkaar:

  • Hoe de ervaringen zijn geweest. Past het werk en het bedrijf als mogelijke baan?
  • Of er op termijn misschien een baan bij dit bedrijf is voor de stagiair. Of dat het bedrijf de jongere wil introduceren bij een ander bedrijf dat beter aansluit op zijn of haar wensen en mogelijkheden. 


Heb je hier hulp bij nodig? De adviseur van het Kennisplein kan voorbeelden geven over hoe je zo’n gesprek kunt voeren. En denkt graag mee hoe je dat in jouw regio kan organiseren.

 

Hoe pak je dit aan? Tips en tools

Hoe help je studenten al tijdens hun stage op weg richting werk? Het Graafschap College werkt hiervoor met jobcoaches. Een jobcoach begeleidt studenten tijdens de stage en bij het vinden van hun eerste baan.

 

Lees hoe het Graafschap College de jobcoach inzet