Studenten ontwikkelen tijdens hun studie allerlei vaardigheden die ze nodig hebben in hun verdere loopbaan. Hoe ontdek je welke studenten behoefte hebben aan extra ondersteuning? En zorg je dat ook zij hun kwaliteiten optimaal benutten? Lees hoe je dit voor jouw school in kaart brengt.

 

Waar komt student met extra ondersteuningsbehoefte in beeld?

Een succesvolle loopbaan begint bij een goede voorbereiding. En dus al op school. Tijdens de hele opleiding werken jongeren aan vaardigheden die ze in hun loopbaan nodig hebben. Dat gebeurt op verschillende manieren:

  • Door het leren van vaardigheden die ze voor hun beroep nodig hebben
  • Door het leren van algemene vaardigheden die je voor je werk nodig hebt. Denk aan samenwerken, empathisch vermogen, omgaan met deadlines en flexibiliteit
  • Via studieloopbaanbegeleiding


Bij al deze studieonderdelen kan naar boven komen dat een student extra begeleiding nodig heeft. Tijdens het leren van algemene vaardigheden kan bijvoorbeeld blijken dat iemand moeite heeft met samenwerken. Ook kan tijdens de studiebegeleiding duidelijk worden dat iemand extra ondersteuning nodig heeft om na de opleiding een baan te vinden. Hoe breng je dit voor jouw school in kaart?

 

Wat kun je doen?

  • Ga binnen je school na hoe jongeren met extra ondersteuningsbehoefte in beeld komen. Aan welke jongeren wordt extra ondersteuning en begeleiding aangeboden? En hoe verloopt de aanmelding voor deze extra ondersteuning? 
  • Ga na welke ondersteuning je deze jongeren kunt bieden. Is maatwerk nodig en hoe bepaal je dat? 
  • Wordt vastgelegd om welke jongere het gaat en hoe de extra ondersteuning wordt ingevuld? Hoe begeleiden jullie deze jongeren? En op welke momenten krijg je feedback, zodat je weet of je inspanningen tot resultaat leiden?
  • Probeer of je binnen school een vertrouwenspersoon en vast aanspraakpunt kunt organiseren. Jongeren geven aan hier behoefte aan te hebben.

 

Hoe pak je dit aan? Tips en tools
Wil je voor jouw school in kaart brengen welke jongeren extra ondersteuning nodig hebben? Wij kunnen je helpen met:

  • Intakeformulieren die je helpen om kwaliteiten en specifieke ondersteuningsbehoefte per jongere in beeld te brengen en vast te leggen.
  • Hoe voer je een ‘van school naar werk’ gesprek? Een aanpak waarin je samen met de student een plan maakt voor extra ondersteuning en begeleiding

 

Interesse? Neem contact op met ons op. Wij helpen je verder.

 

  • Job Spot: het Graafschap College bedacht deze plek op school waar studenten, bedrijven, adviseurs en instanties elkaar ontmoeten voor advies en bemiddeling bij het vinden van werk of een stageplek