De jongere heeft een baan. Dan ben je klaar als regio, zou je denken. Toch is dat helaas niet altijd zo. Want voor jongeren met extra ondersteuningsbehoefte blijkt de eerste baan vaak tijdelijk. Hoe help je ook deze studenten naar duurzaam werk?

 

Duurzaam werk niet voor iedereen vanzelfsprekend

Voor lang niet alle jongeren is de eerste baan meteen een succes. Dat geldt zeker voor jongeren die al eerder extra hulp nodig hadden:

  • Ze doen er gemiddeld langer over voordat ze hun eerste baan hebben
  • De baan is vaker tijdelijk
  • De baan is vaker onder het niveau waarin de jongere is opgeleid
  • De baan sluit vaker niet aan op de opleidingsrichting waarvoor deze jongere is opgeleid


De kans dat de eerste baan een duurzame plek is met genoeg ontwikkelingsmogelijkheden is voor deze groep een stuk kleiner dan voor jongeren die geen extra steun nodig hebben. Het is dan ook belangrijk om deze jongeren in beeld te houden. En op de juiste momenten extra coaching of training aan te bieden, zodat de jongere zichzelf verder kan ontwikkelen. En weet waar hij/zij terechtkan als werkloosheid dreigt of de verdere doorgroei stokt. Maar hoe pak je dat aan?

 

Wat kun je doen?

Je kunt op verschillende manieren deze jongeren in beeld houden. Bijvoorbeeld:

  • Zet een Alumni-netwerk op, waarbij je als school na de studie duurzaam contact houdt met studenten, en meer inzicht krijgt in hun werkervaringen
  • Zorg voor opleidingsvouchers waarmee een student ook na de opleiding extra scholing kan krijgen. 
  • Maak tussen scholen, RMC’s, sociale diensten en UWV afspraken over hoe je jongeren monitort: spreek af wie contact houdt met deze groep en hoe. Zorg dat je geregeld praat met deze jongeren. Zodat ze weten dat er steun is, op de momenten dat zij dit nodig hebben.

 

Hoe pak je dit aan? Tips en tools

Wil je hiermee aan de slag? Deze tools helpen je op weg:

 

  • Regionale mobiliteitsteams bieden hulp aan werkgevers en werknemers die met werkloosheid worden bedreigd voordat zij in een uitkering belanden. Dat geldt ook voor mensen die zich bij de gemeente melden voor een bijstandsuitkering. 
  • De Matchtafel: hoe krijg je jongeren na hun opleiding aan een passende baan? Het Graafschap College bedacht hiervoor de Matchtafel. Aan deze tafel bespreken scholen, gemeenten, en werkgeverservicepunt mbo’ers waarover zij zich zorgen maken. En zorgen er samen voor dat deze jongeren gematcht worden met bestaande vacatures.