Werk je met studenten met een arbeidsbeperking? Een jobcoach kan helpen op weg naar werk. Het Graafschap College biedt studenten jobcoaching al aan tijdens hun eindstage. Zo hebben ze meer kans hun opleiding goed af te ronden. En een eerste baan te vinden.

 

Wat houdt het project in?

Jongeren met een arbeidsbeperking hebben vaak meer begeleiding nodig dan het onderwijs kan bieden. Om dit op te vangen zet het Graafschap College jobcoaches in tijdens de stage in het laatste studiejaar. Jongeren worden intensief begeleid en kunnen zich zo beter ontwikkelen. Vaak gaat de stage over naar een baan, omdat de jobcoach de werkgever kan informeren over subsidiemogelijkheden en extra begeleiding. De jobcoach blijft ook tijdens de baan de jongere begeleiden.

 Jobcoaches worden ingezet vanuit de gemeentelijke sociale diensten en het UWV. 


Voor wie is de jobcoach?

Een jobcoach helpt studenten met een arbeidsbeperking op alle niveaus van het mbo.  Bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke of psychische beperking hebben. Denk aan:

    • Niet aangeboren hersenletsel
    • Een Autisme Spectrum Stoornis 
    • Een visuele beperking

 

Wat is het doel van jobcoaching?

Met een jobcoach hebben studenten meer kans om hun stage en opleiding succesvol af te ronden en een eerste baan te vinden. Zo hebben minder jongeren een uitkering nodig.

 

Hoe lang krijgt een student ondersteuning?

  • Tijdens de stageperiode
  • Tijdens de eerste baan. Hoe lang dit precies is spreken de student en coach vooraf af met de werkgever

Hoe krijg je een jobcoach?

Studenten kunnen zich aanmelden via de decaan van hun school.  

 

Meer weten?

Wil jij ook werken met jobcoaches voor studenten van jouw school? En wil weten hoe je dit aanpakt? Neem contact op met het Graafschap College.

 

Roy van Aalst
r.vanaalst@graafschapcollege.nl
(06) 34 38 76 27