De focus binnen mbo-onderwijs ligt vooral bij het zorgen voor een waardevol diploma. Maar niet iedere student vindt daarna makkelijk een baan. Daarom moeten scholen hun blik richten op de hele loopbaan van de student. Dus ook de stap van opleiding naar werk. Hoe maak je die gedachte-switch? En hoe bed je dit in in het beleid van je school? Dit format helpt je op weg.

 

Van opleiding naar werk: ander beleid, andere aanpak


Wil je als mbo-opleiding studenten goed helpen bij hun hele loopbaan? Dan vraagt dit om een ander beleid en andere aanpak. Waarbij je als school jongeren niet alleen naar een diploma begeleidt, maar ook naar betaald werk. Het ministerie van OCW heeft daarvoor subsidie beschikbaar gesteld voor mbo-nazorg. Hoe richt je die nazorg in? En hoe krijg je het ingebed in je beleid en de uitvoering ervan?

 

Hoe pak je dit aan?


Het is belangrijk om hiervoor de juiste mensen bij elkaar te krijgen en samen te bedenken hoe je de mindset van je school verandert van opleiding/stage naar werk. En hoe je dit aanpakt binnen je school. Wat heb je nodig om dit goed te doen? Wie doet wat? En met welke partners kun je hiervoor samenwerken?

 

Dit format helpt je in het proces van de inbedding van de overgang van school naar werk. En het creëren van draagvlak op verschillende lagen binnen het onderwijs.

 

Het Format:

Wie moet wordt er worden uitgenodigd? 

 • Iemand van het hoge management voor draagvlak en faciliteren 
 • Betrokken medewerkers (zoals medewerkers passend onderwijs, decanen, BPV coördinatoren, medewerkers van het zorgteam). 

 

Maak de groep niet groot, richt je op diegenen die aan de slag gaan met School naar Werk of daarmee te maken krijgen. 

 

 Wie gaat het organiseren? 

Dat is per school verschillend 

Bijvoorbeeld: beleidsmedewerker Passend Onderwijs, Manager Studentzaken, Zorg coördinator

 

Onderwerpen (die aan de orde kunnen/moeten komen) 

 • Doel van de transitieroute/School naar Werk 
 • Mindset focus op werk i.p.v. stage 
  • Wat betekent dit voor de school? 
  • Wat is hierbij anders in je BPV gesprek? 
  • Wat heb jij nodig om dit goed uit te voeren? 
 • Onderdelen binnen de route: 
  • voorbereiden op de BPV 
  • BPV 
  • Voorbereiden op volgende stage of werk 
 • Hoe gaan we dit binnen onze school oppakken?  

Wie doet, wat, wanneer en/of met welke partners pakken we dit op? 

 • School naar Werkgesprek (bijbehorende formats) 
 • School naar Werkplan (bijbehorende formats) 
 • Afspraken/vervolg 

Bij  de voorbereiding moet je het belang  voor de collega’s die betrokken worden in het oog houden. 

In een vervolgafspraak kunnen de onderdelen in de route verder worden uitgewerkt. 

 

Ondersteunende materialen 

 • Tekening: “Wat is de transitieroute” 
 • Voorbeelden van succesvolle casussen (uit de eigen school of met filmpjes uit het project) 
 • Ervaringsverhalen van de jongeren (uit de doelgroep) zelf en van collega’s

 

Wanneer 

Plan het moment voordat de laatste stages bij een team beginnen. Minimaal 3 maanden hiervoor. 

Datum goed kiezen (onder andere rekening houdend met vakanties)