En dan is de opleiding afgerond. Hopelijk met een diploma, meestal met perspectief op werk. Wat moet de student regelen en waar kan de school student en mogelijke werkgever ondersteunen? Wat voor rol kan de gemeente spelen? We zetten het voor je op een rij.

 

Van opleiding naar werk: wat komt daarbij kijken?

Het moment waarop de opleiding klaar is en het zoeken naar een baan begint is een spannende tijd. Soms kan een student een baan krijgen bij zijn stageplek. Soms begint het solliciteren. 

Niet voor iedereen is dit makkelijk. Een deel van de jongeren heeft het diploma niet gehaald. En ook met diploma kan het vinden van een baan een opgaaf zijn. Sommige jongeren hebben daar extra ondersteuning bij nodig. Hoe kunnen scholen en gemeentes helpen?

 

Wat kun je doen?

In deze overgangsfase is ook voor de jongere niet altijd duidelijk waar hij of zij terecht kan en wie ondersteuning kan bieden. Zorg als regio voor een duidelijke aanpak. En communiceer dit zorgvuldig naar deze doelgroep. Zorg in ieder geval voor een warme overdracht als de gemeente de begeleidingsrol overneemt van de school. 

 

Samenwerking school en gemeente

Formeel loopt de opdracht van het onderwijs tot en met het behalen van een diploma. Om te voorkomen dat een jongere na het verlaten van de opleiding tussen wal en schip belandt, en met diploma maar zonder baan thuis op de bank terecht komt, is goede samenwerking tussen de school en de gemeente nodig. Je kunt bijvoorbeeld een casusoverleg invoeren, waarin je met elkaar afspreekt wie extra ondersteuning krijgt. 

Ook wordt in verschillende regio’s gezorgd dat elke jongere die school verlaat, binnen een paar weken wordt nagebeld. Zo breng je in beeld of iemand een baan heeft gevonden of bijvoorbeeld een vervolgopleiding is gaan doen. En kun je waar nodig extra hulp bieden.

 

Mbo-praktijkverklaring

Voor studenten die het diploma niet halen kan de mbo-praktijkverklaring helpen om toch ervaring op te doen. Dat kan voor een eerste baan, maar ook als iemand al werk heeft. 

 

Je kunt als MBO-instelling zo’n opleidingstraject in de derde leerweg aanbieden. Lees wat hiervoor nodig is.

 

Hulp voor jongeren met een arbeidsbeperking

Sommige jongeren kunnen door een beperking niet volledig werken. Je kunt als school of gemeente deze jongeren helpen met het aanvragen van regelingen die ze aan een baan kunnen helpen:

  • indicatie banenafspraak: verklaring voor jongeren die zelfstandig kunnen werken, maar door ziekte of beperking niet het minimumloon kunnen verdienen. De gemeente kan dan helpen bij het vinden van werk
  • LIV (lage-inkomensdeel): jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor jongeren met een beperking neemt dan toe

Deze regelingen kunnen tijdens de stage al worden ingezet. Daardoor weet een potentiële vooraf  welke ondersteuning en vergoedingen van toepassing zijn wanneer hij deze jongere een baan aanbiedt. 


Jobcoach

Er zijn regio’s waar jongeren ondersteuning kunnen krijgen van een jobcoach of jobfinder. Die kan in deze overgangsfase helpen bij het vinden van een eerste baan.

Hoe regel je een jobcoach?

 

Hoe pak je dit aan? Tips en tools

Wil je hiermee aan de slag en kun je wat hulp gebruiken? We kunnen helpen om daarin de juiste keuzes te maken. In nauwe samenwerking met de gemeenten en/of scholen in jouw regio. Neem contact met ons op.

 

Deze tools en voorbeelden van anderen helpen je alvast op weg:

  • Transitieroute: De Transitieroute is een route van opleiding naar werk voor jongeren met een beperking. Samen met studieloopbaanbegeleiders, coaches, teammanagers, ondersteuners passend onderwijs en studenten is gekeken wat er misgaat en hoe dit beter kan. Daarbij werden ook bedrijven, gemeenten en ondersteuningsorganisaties betrokken. 
  • De Matchtafel: Hoe krijg je jongeren na hun opleiding aan een passende baan? Het Graafschap College bedacht hiervoor Matchtafel. Aan deze tafel bespreken scholen en partners cv’s van mbo’ers. En matchen ze studenten met bestaande vacatures