Wil je jongeren goed begeleiden van opleiding naar werk? Dan moet hun hele loopbaan centraal staan in het beleid en de aanpak van alle betrokken organisaties. Hoe pak je dat aan binnen je eigen organisatie? Lees wat jij kunt doen.

 

Waarom is loopbaan centraal belangrijk?

Rondom de overgang van opleiding naar werk krijgen jongeren te maken met allerlei partijen. Iedere organisatie heeft haar eigen opdracht om jongeren te ondersteunen op weg naar een diploma en een baan. Sluit de aanpak van deze organisaties goed op elkaar aan? Dan wordt de weg van opleiding naar werk voor jongeren automatisch een stuk makkelijker. En is de kans op succes groter. 

 

Waar lopen jongeren tegenaan?

Een goede aansluiting klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het lang niet altijd. Organisaties doen goed werk binnen hun eigen ambitie en opdracht, maar hebben niet altijd oog voor de andere stappen in de keten: 

  • Het mbo leidt ieder jaar uitstekende vakmensen op die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren op de arbeidsmarkt. Maar de beroepsopleiding heeft niet de opdracht en de middelen om jongeren ook naar een baan te leiden. Gelukkig zijn er steeds meer scholen die toch met dit onderwerp aan de slag gaan. En oog hebben voor jongeren die moeite hebben om zelfstandig hun weg te vinden naar de arbeidsmarkt. 
  • Gemeenten hebben samen met andere partijen de zorg voor werkzoekenden en voortijdig schoolverlaters. Zij zijn actief voor laaggeschoolden, maar ook voor gemeenten is het niet vanzelfsprekend om ook al in een vroeg stadium jongeren te helpen die vanuit het reguliere onderwijs hun weg zoeken naar de arbeidsmarkt. 

 

Er is op dit vlak dus nog een hoop te winnen. Hoe kun jij hieraan bijdragen?

 

 

Wat kun je doen?

Wil je extra ondersteuning bieden aan jongeren die dat nodig hebben? Kijk wat je kunt bereiken in je eigen organisatie. Zorg dat beleid en de ambities die jouw organisatie gesteld heeft aansluiten op behoeftes van jongeren. 

 

Zo help jij om de overgang van opleiding naar werk te verbeteren:

  • Bed loopbaandenken in in beleid en ambitie. Wat heeft jouw organisatie vastgelegd over aandacht voor jongeren die extra steun nodig hebben? Staat in jullie ambitie waar de organisatie wil staan over bijvoorbeeld 5 jaar?
  • Zorg voor structurele aandacht en een langetermijnaanpak. Hier bereik je meer mee dan met adhoc-projecten.

 

Hoe pak je dit aan? Links en tools

  • In het VN-verdrag Handicap  lees je welke rechten mensen met een chronische aandoening hebben.
  • Hoe maak je de gedachte-switch van alleen je eigen onderdeel naar loopbaandenken? En hoe zorg je voor inbedding in het beleid van je school? Dit format voor een startgesprek met collega’s helpt je op weg.
  • Hoe pak je jeugdwerkloosheid  aan? Mbo Het Rijn IJssel maakte een infographicvoor scholen en partners met tips en tricks om eindejaarsstudenten te begeleiden en ondersteunen.